เอกสาร รายงานประจำปีของสถานศึกษา

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

เอกสาร แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

เอกสาร ผลการสอบ O-net/NT/Las

รายงานผลการสอบ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ปี 2566 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ปี 2565 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ปี 2564 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ NT ปี 2557 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ NT ปี 2556 ดาวน์โหลด
ผลการทดสอบ LAS ปี 2553 ดาวน์โหลด
ผลการทดสอบ LAS ปี 2552 ดาวน์โหลด