ประกาศจากทางโรงเรียน

แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ [...]

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม [...]

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ ที่ 15 [...]