กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้าลุ่มสาระ
OLA NORDMANN

ครู คศ.3

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

OLA NORDMANN

ครู คศ.3

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

OLA NORDMANN

ครู คศ.3

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

OLA NORDMANN

ครู คศ.3

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

OLA NORDMANN

ครู คศ.1

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

OLA NORDMANN

ครูผู้ช่วย

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

OLA NORDMANN

ครูอัตราจ้าง