กิจกรรมอบรมอัคคีภัย อบต.พลูตาหลวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อบต.พลูตาหลวง จัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความรู้ นักป้องกัน รู้ทันภัย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องของอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)