กิจกรรมอบรม การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สภ.พลูตาหลวง ร่วมกับ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จัดโครงการ “1ตำรวจ 1โรงเรียน” เพื่อสร้างมาตราฐานเรื่องของความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ให้กับบุคลากรและนักเรียนและมีการจัดอบรม เรื่อง “การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์” ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้เท่าทันพิษภัย กลโกง และโทษ ในโลกออนไลน์รูปแบบต่างๆ