ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ทั่วไป ม.1 และ ม.4

กดเพื่อดูรายชื่อ

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2567 ตามไฟล์แนบ