ประกาศสรรหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารปี 67

 

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ประกาศสรรหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเบื้องต้น

  1. .รับแบบฟอร์มที่ห้องอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.- 3 พ.ค.67 เวลา 08.30 -16.00 น. หรือสแกน QR code
  2. ยื่นความประสงค์ที่ห้องอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1-3 พ.ค.67 เวลา 08.30 -16.00 น.
  3. พิจารณาและสัมภาษณ์ วันที่ 7 พ.ค.67 เวลา 10.00 น.
  4. ประกาศผล วันที่ 9 พ.ค.67

***คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามประกาศที่แนบ***

ตามไฟล์แนบ กดเพื่อดูเอกสาร