ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2566 พร้อมส่งผลการสอบแก้ตัวในระหว่างวันที่ดังกล่าว
***สอบแก้ตัว เฉพาะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น***