พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายจรูญ ทองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมี คณะผู้บิรหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี