รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ

รางวัลต่างๆ ของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)