โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
“รูปคบเพลิงหรือชวาลา มีรัศมีโดยรอบ มีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง”

สีประจำโรงเรียน
“ฟ้า-แสด”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นตะแบก”

School Uniqueness

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod”

School identity

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod”