เอกสารโครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

(Organization Development)

เอกสารประกอบการอบรม OD

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม OD ที่ 1 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม OD ที่ 2 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม OD ที่ 3 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม OD ที่ 4 ดาวน์โหลด