แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน และจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566