โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ช่วงเช้า) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา” ประจำปี 2566 ณ วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) โดยมีการแห่เทียนจำนำพรรษา ของหลายหน่วยงานเข้าร่วม เพื่อส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของชาวไทยในพระพุทธศาสนา เนื่องในช่วงเวลาของ “การเข้าพรรษา” และ วันเดียวกัน ในช่วงเวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดพิธี ถวาเทียนจำนำพรรษา และถวายเครื่องจัตุปัจจัยแด่ พระสงฆ์ เพื่อใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนาต่อไป