กิจกรรมอบรมอัคคีภัย อบต.พลูตาหลวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อบต.พลูตาหลวง จัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความรู้ นักป้องกัน รู้ทันภัย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องของอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ช่วงเช้า) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา” ประจำปี 2566 ณ วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) โดยมีการแห่เทียนจำนำพรรษา [...]

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายจรูญ ทองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมี [...]

โครงการแยกสี แยกถัง รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข อบต.พลูตาหลวงจัดโครงการแยกสี แยกถัง รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 กิจกรรม Kick off การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน “ขยะของหนู [...]

กิจกรรมอบรม การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สภ.พลูตาหลวง ร่วมกับ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จัดโครงการ “1ตำรวจ 1โรงเรียน” เพื่อสร้างมาตราฐานเรื่องของความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ให้กับบุคลากรและนักเรียนและมีการจัดอบรม เรื่อง “การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์” ให้กับนักเรียน [...]

แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน และจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2566 พร้อมส่งผลการสอบแก้ตัวในระหว่างวันที่ดังกล่าว ***สอบแก้ตัว เฉพาะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [...]

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566