ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)

กิจกรรมตรวจเยี่ยม การใช้หลักสูตรพอเพียง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองการศึกษาฯ อบจ.ชลบุรี นำโดย [...]

กิจกรรมอบรมอัคคีภัย อบต.พลูตาหลวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อบต.พลูตาหลวง จัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความรู้ [...]

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ช่วงเช้า) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) [...]

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายจรูญ ทองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา [...]

โครงการแยกสี แยกถัง รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข อบต.พลูตาหลวงจัดโครงการแยกสี แยกถัง [...]

กิจกรรมอบรม การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สภ.พลูตาหลวง ร่วมกับ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา [...]